INFANTIL

Racons

El treball per racons és una metodologia que consisteix a organitzar l’aula en diversos espais on els nens i nenes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de manera autònoma.

És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual el paper del/ de la mestre/a és dinamitzar els aprenentatges i animar l’alumnat a participar en tots els espais d’activitat i aprenentatge.

Els nens i nenes d’Infantil gaudeixen molt de les estones de racons ja que són els/les protagonistes i participen activament en el seu aprenentatge, poden ser guies dels seus propis companys/es i ajudar-los, inicien el diàleg entre iguals i prenen consciència de les seves possibilitats i errors.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

4 + 3 =