primària

Projectes interdisciplinaris

Els projectes interdisciplinaris de la nostra escola són propostes de treball amb una metodologia globalitzadora amb la idea d’integrar els aprenentatges escolars en l’entorn real de l’alumnat. Permet un treball competencial sobre un aspecte de la realitat que els envolta i incentiven els processos d’investigació, comunicació i diàleg.

Es potencia l’aprenentatge real, contextualitzat tot treballant de manera cooperativa entre els infants i els docents. Setmanalment l’alumnat investiga sobre el projecte treballat i durant el curs, tota l’escola s’embarca en un projecte vertical on s’inclou l’aprenentatge entre iguals i intercicles, promovent així, els valors d’ajuda, companyerisme, afecte i solidaritat.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

8 + 10 =