infantil

Projectes

Amb aquesta metodologia els i les alumnes aprenen investigant, experimentant, resolent reptes i responent preguntes a fets del seu entorn. D’aquesta manera, els nens i les nenes es converteixen en protagonistes del seu aprenentatge, la seva creativitat i responsabilitat s’estimulen i s’afavoreix la seva autonomia personal.

Treballem diversos projectes al llarg del curs, que sorgeixen a partir dels dubtes, inquietuds i interessos dels nens i nenes envers el seu entorn. Parteixen d’un repte o pregunta que es resol amb un producte final després d’un treball de descoberta, d’experimentació, de cerca d’informació o d’investigació. Aquests projectes es caracteritzen per un treball competencial i són bàsiques la transferència i l’aplicació en la seva vida, en el món real fora de l’aula.

  COL•LEGI
  SANTA TERESA DE JESÚS

  On som?

  Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

  formulari

  de contacte

  LOPD

  10 + 15 =