COL•LEGI SANta teresa de jesús

Projecte Educatiu

Volem ser reconeguts com una escola que ofereix:

  • Formació integradora: Oferim una educació que desenvolupa els coneixements, capacitats, habilitats, emocions i actituds per tal d’afavorir el creixement de cada persona i l’apropament a l’excel•lència. Proporcionem un marc d’aprenentatges que faciliti la resposta a l’atenció de la diversitat.
  • Clima afavoridor de l’aprenentatge: La realització del nostre projecte educatiu parteix de la convergència d’accions entre tots/es els que formem la Comunitat Educativa. Oferim un clima acollidor, senzill, motivador i dialogant, on la interacció amb les famílies és fonamental. Mantenim una relació fluida entre famílies i professorat, fent una tasca conjunta i complementària. L’acció tutorial de qualitat és un element molt rellevant en el nostre centre.
  • Obertura social i inserció cultural: Afavorim el desenvolupament de la dimensió social. Donem una educació arrelada a la cultura del nostre temps i a les necessitats de l’entorn, oberta a la universalitat.
  • Ser per als altres: Promovem la recerca del sentit de la vida, oberts a l’esperança, mitjançant la formació i del projecte personal de vida com a element d’autorealització i esperonant el compromís personal i social de la comunitat en què viu l ‘alumne/a, en tots els àmbits: artístic, cultural i social.
Desenvolupament dels valors: El nostre centre assumeix i afavoreix la dimensió ètica i transcendent de la persona, ajudant l’alumnat a cultivar la capacitat de reflexió, d’interiorització i l’obertura als valors cristians. Eduquem per a la solidaritat, la convivència i la pau.
  • Acció Pastoral: Aquesta acció acompanya i anima tots els i les membres de la Comunitat Educativa des d’una oferta respectuosa i lliure inserida en la pastoral de conjunt.
    Metodologia oberta i flexible: Integrem els avenços pedagògics i tecnològics del món actual, en procés continu de formació.
COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

15 + 12 =