pla estratègic digital

Planificació i seguiment

«Volem ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic de l’alumnat. Volem fer ús habitual de les noves tecnologies, impulsar les llengües estrangeres i promocionar les habilitats socials i el treball cooperatiu. D’aquesta forma volem donar resposta a les diferents necessitats de tots els agents implicats: alumnat, famílies i organitzacions de l’entorn.»
En la visió del centre, tal com es defineix en el projecte educatiu de centre (PEC), queda molt clar que la promoció de la competència digital ha de ser un dels pilars del centre.
A continuació, trobareu un document amb la planificació dels 5 objectius que ens hem establert com a centre i de les activitats que realitzarem per assolir-los.
La meta? Assolir-los abans del curs 24/25.

Buidatge diagnosi i objectius

Full de ruta EDC

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

9 + 6 =