pla estratègic digital

Planificació i seguiment

A continuació, trobareu un document amb la planificació dels 5 objectius que ens hem establert com a centre i de les activitats que realitzarem per assolir-los.

La meta? Assolir-los al curs 24/25

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

3 + 9 =