COL•LEGI SANta teresa de jesús

Què és l’EDC?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

COL•LEGI SANta teresa de jesús

Quines fases té l’estratègia digital?

Aquestes 4 fases formaran part del desenvolupament durant tota la creació i revisió de la EDC. Aquest document té la característica de estar viu, això significa que es va modificant segons les necessitats i novetats del centre, any rere any.

El Col•legi va iniciar la creació i desenvolupament de la seva pròpia estratègia digital de centre. El primer pas ha estat crear una comissió digital i presentar-la al Consell Escolar.

Qui forma part de la
comissió digital?

  • Mireia Portero

  • Marina Riba

  • Sandra Consola

  • Helena San José

COL•LEGI SANta teresa de jesús

Quina és la nostra tasca com a comissió digital?

És l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, ha de ser l’equip impulsor de l’Estratègia Digital de Centre.

Per portar a terme aquesta funció, ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius. La Comissió ha de ser un equip dinamitzador que faci arribar l’estratègia digital a tota la comunitat educativa.

I molt més……

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

9 + 14 =