primària

Metodologies d’aprenentatge

La personalització és una de les nostres senyes d’identitat. L’alumnat és el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. Entenem que per a això, els i les mestres de l’escola Santa Teresa de Jesús eduquen des d’una “Relació que acompanya, integra i fa créixer”.

El procés d’ensenyament-aprenentatge es desenvolupa en les nostres aules de  manera molt diferent tenint sempre com a protagonista l’alumne mateix.

Aquest estil d’ensenyament-aprenentatge permet que l’alumnat desplegui destreses de la vida real i ho aprengui tot fent front a problemes i desafiaments.

Les nostres programacions desenvolupen en els/les nostres alumnes les diferents capacitats, competències i intel·ligències. Busquem promoure el raonament crític, la creativitat, estimular  l’autoregulació de l’aprenentatge, adquirir l’hàbit per al treball cooperatiu, la capacitat per a aprendre a aprendre i l’habilitat per a afrontar  els problemes i la presa de decisions.

Aprenentatge Cooperatiu

L’Aprenentatge Cooperatiu com a metodologia de treball permet enfortit les relacions, el lideratge, la comunicació, les habilitats socials i la personalització de l’aprenentatge. Treballem junts per a aconseguir objectius compartits.

Les característiques de l’aprenentatge cooperatiu són:

  • Interdependència positiva.
  • Responsabilitat individual.
  • Desenvolupament d’habilitats interpersonals i de petit grup.

Portem molt bagatge immersos en el Projecte d’Aprenentatge Cooperatiu, amb la finalitat que l’alumnat aprengui més i millor (cooperar per aprendre) i que aprengui a treballar en equip (aprendre a cooperar).

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

8 + 14 =