primària

Llengües integrades

L’àrea de llengües integrades és una proposta metodològica basada en l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses llengües curriculars que s’imparteixen en un centre educatiu. Facilita el desenvolupament competencial de l’alumnat i promou un aprenentatge actiu, més profund i significatiu, vehiculat a través de totes les llengües.
Des del punt de vista de l’organització curricular i de la planificació de la docència a l’aula,  implica una selecció i seqüenciació adequada dels continguts d’aprenentatge lingüístic propis de cada llengua i de cada etapa, amb l’objectiu d’evitar redundàncies innecessàries i de focalitzar els trets específics i distintius propis de cada llengua.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

11 + 8 =