COL•LEGI SANta teresa de jesús

L’Equip Docent de l’Escola!

L’Equip Docent de l’Escola Santa Teresa de Jesús està format per especialistes en Educació Infantil i Primària. La Direcció de l’escola s’ocupa dels aspectes organitzatius i coordina les funcions pedagògiques. Cada grup classe té un tutor/a que fa el seguiment diari dels infants i es preocupa del seu correcte desenvolupament. Els especialistes de Llengües estrangeres (Anglès i Francès), Música, Educació Física, el Departament de Psicologia, PAS i monitoratge d’extraescolars col·laboren en la formació integral de l’alumnat i participen de les tasques educatives.

Directora general representant de la titularitat:

Engràcia Margarit

Cap d’estudis:

Gemma Planell

Coordinadora pedagògica:    

Mireia Portero  

Cap del Departament de Pastoral:

Sònia Batlle
(substitueix a Marta Plaza)

Educació Infantil

P-3 Marina Cadalso
(substitueix a Gemma Planell)

P-4 Raquel Príncep

P-5 Ingrid Campoy

 

Educació Primària

1r Helena San José
2n Sandra Consola
(substitueix a Marta Plaza)
3r Núria Altimira
4t Àlex Usero
5è Andrea Huertas
6è Sònia Batlle

Idioma estranger (anglès)         

Jordi Gálvez
Marina Riba 

Idioma estranger (francès)

Míriam Guzmán

Educació musical

Raquel Príncep/ Adrià Crespo

Educació física

Mireia Portero/ Àlex Usero 

Science

Mireia Portero/ Xavi Gil

Arts&Crafts

Helena San José/ Mireia Portero/ Núria Altimira/ Xavi Gil/

Suport               

Núria Lacueva/ Mª Carme Ortiz

Psicòloga                           

Sara Iborra

Administració i serveis

Administració i secretaria

Paqui Marín

Consergeria

Elena Martín

Serveis tècnics i suport:

Gna. MªCarme Muñoz
Gna. Carmen Parra

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

14 + 4 =