COL•LEGI SANta teresa de jesús

L’Equip Docent de l’Escola!

L’Equip Docent de l’Escola Santa Teresa de Jesús està format per especialistes en Educació Infantil i Primària. La Direcció de l’escola s’ocupa dels aspectes organitzatius i coordina les funcions pedagògiques. Cada grup classe té un tutor/a que fa el seguiment diari dels infants i es preocupa del seu correcte desenvolupament. Els especialistes de Llengües estrangeres (Anglès i Francès), Música, Educació Física, el Departament de Psicologia, PAS i monitoratge d’extraescolars col·laboren en la formació integral de l’alumnat i participen de les tasques educatives.

Directora general representant de la titularitat:

Engràcia Margarit

Cap d’estudis:

Gemma Planell

Coordinadora pedagògica:    

Mireia Portero  

Cap del Departament de Pastoral:

Marta Plaza

Educació Infantil

I 3 Ingrid Campoy

I 4 Raquel Príncep

I 5 Helena San José

 

Educació Primària

1r Marta Plaza
2n Núria Altimira
3r Sandra Consola
4t Àlex Usero
5è Gemma Planell
6è Sònia Batlle

Idioma estranger (anglès)

Marina Riba
Adrià Crespo 

Gna. Imaculata Kosat (auxiliar de conversa)

Idioma estranger (francès)

Marina Cadalso

Educació musical

Raquel Príncep/ Adrià Crespo

Educació física

Mireia Portero/ Àlex Usero

Science

Mireia Portero/ Marina Cadalso

Arts&Crafts

Marta Plaza / Núria Altimira / Sandra Consola / Mireia Portero/ Gemma Planell

Suport               

Núria Lacueva/ Mª Carme Ortiz

Psicòloga                           

Sara Iborra

Administració i serveis

Administració i secretaria

Paqui Marín

Consergeria

Elena Martín

Serveis tècnics i suport:

Gna. MªCarme Muñoz
Gna. Carmen Parra

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

2 + 10 =

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable.
Més informació sobre la política de protecció de dades:
https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

 Accepto el tractament de les meves dades en les condicions exposades