COL•LEGI SANta teresa de jesús

L’Equip Docent de l’Escola!

L’Equip Docent de l’Escola Santa Teresa de Jesús està format per especialistes en Educació Infantil i Primària. La Direcció de l’escola s’ocupa dels aspectes organitzatius i coordina les funcions pedagògiques. Cada grup classe té un tutor/a que fa el seguiment diari dels infants i es preocupa del seu correcte desenvolupament. Els especialistes de Llengües estrangeres (Anglès i Francès), Música, Educació Física, el Departament de Psicologia, PAS i monitoratge d’extraescolars col·laboren en la formació integral de l’alumnat i participen de les tasques educatives.

Directora general representant de la titularitat:

Engràcia Margarit

Cap d’estudis:

Gemma Planell

Coordinadora pedagògica:    

Mireia Portero  

Cap del Departament de Pastoral:

Marta Plaza

Educació Infantil

I 3 Ingrid Campoy

I 4 Raquel Príncep

I 5 Helena San José

 

Educació Primària

1r Marta Plaza
2n Núria Altimira
3r Sandra Consola
4t Àlex Usero
5è Gemma Planell
6è Sònia Batlle

Idioma estranger (anglès)

Marina Riba /Marc Soler
Adrià Crespo 

Gna. Imaculata Kosat (auxiliar de conversa)

Idioma estranger (francès)

Carlota Freixa

Educació musical

Raquel Príncep/ Adrià Crespo

Educació física

Mireia Portero/ Àlex Usero

Science

Mireia Portero/ Gemma Planell/ Sandra Consola

Arts&Crafts

Marta Plaza / Núria Altimira / Sandra Consola / Mireia Portero/ Gemma Planell

Suport               

Núria Lacueva/ Mª Carme Ortiz

Psicòloga                           

Sara Iborra

Administració i serveis

Administració i secretaria

Pili Carretero

Consergeria

Elena Martín

Serveis tècnics i suport:

Gna. MªCarme Muñoz
Gna. Carmen Parra

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

9 + 5 =