inventari digital

CHROMEBOOKS

L’alumnat de Cicle Mitjà i de Cicle Superior disposa d’un Chromebook personal. Això permet que cadascú pugui participar activament en el seu procés d’aprenentatge, tot aprofitant les potencialitats d’aquesta eina digital.

inventari digital

ORDINADORS MESTRES

Tot l’equip de mestres disposa d’un ordinador personal per tal de poder desenvolupar la seva tasca educativa d’una manera òptima.

inventari digital

TAULETES

L’alumnat de Cicle Inicial i d’Infantil disposa de tauletes digitals per tal de gaudir de situacions d’aprenentatge interactives i dinàmiques, que s’ajustin als seus interessos personals.

inventari digital

PANTALLES DIGITALS

Totes les aules disposen de pantalles digitals o projector per tal de promoure aprenentatges actius i motivadors.

inventari digital

ROBÒTICA

L’escola promou diverses activitats de robòtica a tot l’alumnat perquè esdevinguin persones digitalment competents. Són impartides per mestres o professionals externs experts en programació per tal d’aprofundir més en aquest àmbit.

inventari digital

REALITAT AUGMENTADA

A l’escola utilitzem la realitat augmentada a totes les etapes. És una tecnologia que permet observar elements físics de la realitat a través de dispositius i software específics. Aquesta tecnologia aplicada a l’educació permet a l’alumne interaccionar amb el món real i virtual, donant d’aquesta manera més vida als objectes pel seu estudi.

inventari digital

REALITAT VIRTUAL

L’alumnat de Cicle Superior utilitza, a més a més, la Realitat Virtual (VR). És un dels camps tecnològics més de moda ja que permet visualitzar objectes virtuals en un entorn real. Utilitzen les ulleres de realitat virtual Occulus Quest 2.

Dispositius digitals

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

6 + 13 =