INFANTIL

I4

Els infants d’aquesta edat comencen a observar detalladament l’entorn que els envolta i mostren curiositat per tot. Ja coordinen els seus moviments i mostren més maduresa. Durant aquesta etapa, l’alumne ja se sent que forma part d’un grup i tenen amics més estables. És un progrés en el seu procés de socialització.

Aquest curs, continuarem treballant totes les capacitats dels nostres infants, protagonistes dels seu propi aprenentatge.

Tutora:
Raquel Príncep Solé
raquelprincep@santateresaterrassa.cat

HORARIS ENTREVISTES:
Dimarts de 15h. a 16h.
Poden ser presencials o telemàtiques.

INFORMES TRIMESTRALS:
Informes: trimestrals
Entrevista: 2n trimestre

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

7 + 6 =