primària

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Francès

El francès es treballa a Cicle Superior com a activitat complementària.
La llengua vehicular en les classes és preferentment el francès. S’introdueix vocabulari i les estructures gramaticals bàsiques fent ús de cançons i ritmes que afavoreixen la producció de la llengua. També es treballa a través de jocs basats en la memòria i la predicció. S’amplia l’aprenentatge amb contes en els quals els alumnes segueixen una història totalment en francès, emprant tota mena d’estratègies. S’utilitzen diversos materials audiovisuals i multimèdia per afavorir la interacció amb la llengua francesa. S’inicia la producció de textos breus dirigits acompanyants de suport visual o audiovisual, fins a arribar a produir textos de producció pròpia.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

6 + 9 =