Fomentant un Entorn de Convivència, Coeducació i Benestar a les Escoles

L’educació no només consisteix a transmetre coneixements acadèmics, sinó també a cultivar valors, habilitats socials i el benestar emocional dels estudiants. En aquest sentit, la figura de la convivència, la coeducació i el benestar a les escoles juga un paper crucial en el desenvolupament integral dels estudiants. Aquest enfocament holístic busca crear un ambient propici per a l’aprenentatge, l’equitat de gènere i el benestar emocional de tots els implicats en el procés educatiu.

El passat 18 de Gener es va iniciar la formació inicial de coordinador/a de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat.

Aquesta formació pretén capacitar i sensibilitzar a la persona del centre educatiu que assumeix la coordinació de coeducació, convivència i benestar. 

 Els objectius principals són donar a conèixer les funcions a desenvolupar de la nova figura coordinadora, conèixer el marc normatiu, els protocols i accions a dur a terme en situacions de violència. Tanmateix es pretén promoure el benestar de l’alumnat com a pilar fonamental tot implementant propostes coeducadores i de convivència.

Aquesta figura de la convivència, coeducació i benestar a les escoles és essencial per construir una base sòlida per al desenvolupament integral dels estudiants. En adoptar un enfocament holístic, les escoles contribueixen no només a la formació acadèmica, sinó també al cultiu de ciutadans responsables, respectuosos i equitatius que estaran millor preparats per enfrontar els desafiaments de la vida.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On estem?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

2 + 5 =