COL•LEGI SANta teresa de jesús

Estratègia digital

La web Estratègia Digital de Centre acompanya als centres en el disseny, la redacció, la implementació i l’avaluació de la seva Estratègia Digital de Centre (EDC).

És un web en constant actualització on s’afegeixen recursos que poden ser útils per a la seva elaboració.
Seguint les indicacions del document definició de l’EDC, s’ha estructurat aquesta part en 4 fases: Diagnosi, Objectius, Planificació i Seguiment, i Avaluació i millora.

1.- Diagnosi

Punts forts i febles de l’estratègia digital del nostre centre. Aquesta informació surt de diferents enquestes a les famílies, alumnat i professorat.

2.- Objectius

Què hem de millorar i com?

3.- Planificació i seguiment

Els objectius es reparteixen per àmbits i necessitats. A més a més, es fa un seguiment de les seves aplicacions a l’aula.

4.- Avaluació

Després de l’aplicació es fa una revisió periòdica per veure si els objectius i les necessitats del centre canvien .

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

2 + 1 =