COL•LEGI SANta teresa de jesús

Educació Primària

La finalitat de l’Educació Primària és el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat per a adquirir les competències bàsiques que li permetin desenvolupar-se a nivell personal, social i intel·lectual. Per tant, cal oferir oportunitats d’aprenentatge amb metodologies actives que situïn l’alumne en el centre i que fomentin la seva iniciativa, autonomia i creativitat. Som una escola propera i acollidora que respecta la individualitat de cadascun dels nens i nenes, que afavoreix el diàleg i que té com a eixos prioritaris l’educació en valors i el respecte.

Llengües integrades

Llengua anglesa

Francès

Matemàtiques

Coneixement del Medi

Educació Física

Música

Arts and crafts

Projectes interdisciplinaris

Interioritat

Noves tecnologies

Educació emocional

Metodologies d’aprenentatge

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

13 + 11 =