COL•LEGI SANta teresa de jesús

Infantil

Partint d’un enfocament globalitzador, en aquesta etapa ajudem els nens i nenes a adquirir una autonomia progressiva gràcies al coneixement del cos, l’observació de l’entorn, el desenvolupament de les seves capacitats afectives, l’adquisició d’hàbits i pautes de convivència i relació social, exercitant-se en la resolució pacífica de conflictes i desenvolupant habilitats comunicatives.

Es treballa per projectes interdisciplinaris, ambients i racons per tal d’adquirir aprenentatges significatius, partint dels interessos i coneixements previs dels nens i nenes, basant-nos en la manipulació, l’experimentació, els tallers i el joc com a eines que potencien l’interès i l’estímul envers els aprenentatges.

Llengua anglesa

Entusiasmat – Robòtica

Lectoescriptura

Ambients

Projectes

Racons

Psicomotricitat

Música

Educació emocional

Som Artistes

Relaxació

I3

I4

I5

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

5 + 4 =