PRIMàRIA

Educació Emocional

L’Educació emocional pren una importància vital en el dia a dia de l’escola. Treballem per a que els nostres alumnes siguin competents emocionalment.

Pretenem fomentar la millora de les actituds positives, les relacions amb els altres i l’autoconeixement entre altres. Una bona intel·ligència emocional els acompanyarà cap a una salut mental sana i els dotarà d’eines i estratègies per ser persones amb uns bons valors.

Identificar, expressar i saber gestionar les emocions és la base per a construir una personalitat integradora.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On estem?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

7 + 7 =