pla estratègic digital

Documentació bàsica

Pla d’acollida famílies i alumnat

Pla d’acollida professorat

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

7 + 2 =