pla estratègic digital

Què és la Cultura digital
d’un Centre?

Són el conjunt d’accions procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbit digitals del centre organitzats en forma de recull i posat a disposició de la comunitat educativa:

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

14 + 4 =