primària

Coneixement del Medi

A coneixement del medi utilitzem una metodologia que ajuda a l’alumnat en edat escolar a desenvolupar competències científiques i tecnològiques.

Es tracta, per tant, d’una proposta on es conjuguen totes les habilitats i els coneixements existents en aquests camps. A més, també es fomenta el treball cooperatiu, cercant solucions a aquells problemes que vagin sorgint durant el procés educatiu.

En realitat, l’enfocament de l’àrea ajuda als nens i nenes a formar part d’un tot. En fer-ho, veient allò que un pot aportar des del seu propi potencial acadèmic i humà.

A més, fem servir la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts en llengües estrangeres) o CLIL (Content and Language Integrated Learning). És un enfocament actiu i significatiu que permet assolir els continguts curriculars a través d’un segon idioma. Realitzem Science (Coneixement del Medi en anglès) en els cursos de quart, cinquè i sisè.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

7 + 15 =