pla estratègic digital

Competència professorat

Actualment, les tecnologies digitals són imprescindibles en diversos àmbits, com ara el laboral, social, econòmic, esportiu, artístic, cultural, científic i acadèmic, ja que han passat a formar part integral de les nostres vides i han transformat la forma en què vivim. A l’escola, tenim en compte la seva presència des d’una doble perspectiva. En primer lloc, les tecnologies digitals són objecte d’aprenentatge, juntament amb la lectura, l’escriptura i les matemàtiques, i són una part fonamental de l’alfabetització bàsica per a tothom durant les etapes educatives obligatòries. En segon lloc, tant els docents com els alumnes utilitzem, en un entorn educatiu, les tecnologies digitals com a mitjans i/o eines per l’aprenentatge.
Per tant, els docents de l’escola utilitzem les tecnologies digitals de manera crítica, dinàmica i creativa a les nostres aules. Els docents rebem una formació adequada per afrontar els reptes que comporta l’ús de les tecnologies digitals en l’ensenyament. Això inclou una formació continua que ens permet actualitzar les nostres competències i coneixements en un món en constant evolució. Així, els docents som capaços de promoure un entorn educatiu segur, fomentar la creativitat i la innovació en el procés d’ensenyament i resoldre problemes educatius mitjançant l’ús adequat de les noves tecnologies. Tenim la capacitat d’incorporar nous recursos a l’aula per adaptar-nos a les necessitats i interessos dels alumnes i proporcionar-los una educació de qualitat.

Els docents del Col·legi Santa Teresa de Jesús hem de tenir en compte cinc competències clau per a la nostra formació personal i professional:

  1. Alfabetització digital i informacional: els docents hem de ser capaços de localitzar, organitzar, recuperar, emmagatzemar i avaluar la informació i el contingut digital per a finalitats educatives.
  2. Comunicació i col·laboració: els docents dominem les tècniques de comunicació en l’entorn digital, compartim recursos i eines, interactuem en comunitats i xarxes i fomentem la participació activa dels estudiants.
  3. Creació de contingut digital: som capaços de crear, editar i integrar continguts digitals nous, relacionar-los amb els coneixements previs, desenvolupar produccions artístiques i multimèdia i programació informàtica.
  4. Seguretat: la protecció personal, de les dades, la identitat digital i la seguretat en línia són competències digitals clau per a nosaltres.
  5. Resolució de problemes: podem identificar les necessitats educatives, seleccionar i utilitzar les eines digitals adequades i prendre decisions sobre el millor ús dels recursos digitals.
COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

10 + 13 =