pla estratègic digital

Competència alumnat

En el marc del Pla d’Educació digital de Catalunya (PEDC), s’estableix la competència digital com una habilitat clau per als ciutadans en la societat actual. El PEDC té com a objectiu principal garantir que els estudiants de Catalunya siguin digitalment competents quan finalitzen l’educació obligatòria. A més a més, busca incrementar gradualment el nombre de professors que acreditin la competència digital docent, considerada una competència vital en el segle XXI i crear una xarxa de centres digitalment competents per facilitar la transformació educativa.
El primer objectiu específic de l’escola consisteix en proporcionar orientacions metodològiques i d’avaluació per establir un seguiment del progrés de la competència digital durant totes les etapes educatives. L’escola realitza les actuacions següents:
1. S’ha establert una gradació orientativa de l’assoliment de la competència digital per a cada nivell d’etapa educativa, incloent la publicació d’orientacions per als continguts digitals per a cada àmbit.
2. S’han proposat orientacions per a la creació d’instruments d’avaluació de l’assoliment de la competència digital per a cada nivell d’etapa educativa, incloent les orientacions per a l’avaluació transversal dels àmbits de la competència digital.
Per tant, a l’escola creiem que la competència digital és una habilitat imprescindible per a la interacció efectiva en la societat actual. El PEDC busca assegurar que els estudiants adquireixin aquesta competència durant la seva educació bàsica, i així mateix, proporcionar orientacions per a l’assoliment i avaluació de la competència digital en totes les etapes educatives.

Competència alumnat

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

6 + 9 =