COL•LEGI SANta teresa de jesús

Comissions formades a l’escola

Departament
d’Animació Cristiana

 • Sra. Marta Plaza

 • Dª. Sonia Batlle Ventura

 • Dª. Núria Lacueva Porta

Responsable
Escola Verda

 • Sra. Mª Carme Ortiz

Comissió d’Atenció
a la Diversitat

 • Sra. Sara Iborra

 • Dª. Gemma Planell

Grup impulsor del català

 • Dª. Núria Altimira

 • Dª. Núria Lacueva

CDEC (comissió d’estratègia digital de centre) i Xarxes socials

 • Sra. Mireia Portero

 • Sra. Marina Riba

 • Sra. Helena San José

 • Sra. Sandra Consola

Comissions formades dins del Consell Escolar

 • Comisión de Emergencia


 • Referente de convivencia y violencia cero


 • Referente fomento de la igualdad, coeducación y perspectiva de género


COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On estem?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

3 + 6 =