COL•LEGI SANta teresa de jesús

El nostre repte,
aconseguir el millor de cada alumne!

El col·legi Santa Teresa de Jesús és una institució educativa concertada, sense ànim de lucre, promoguda per les Carmelites Missioneres. Actualment s’hi imparteixen ensenyaments corresponents a una oferta educativa, on destaca la qualitat humana i acadèmica, amb un fort compromís pels valors del cristianisme. Dins aquesta oferta l’Escola inclou ensenyaments d’Educació Infantil, Primària i continuïtat d’Educació Secundària i Batxillerat a l’Escola Mare de Déu del Carme. 

Agenda

[decm_divi_event_calendar week_background_color=»#7CDA24″ navigate_background_color=»#7CDA24″ _builder_version=»4.18.0″ _module_preset=»default» month_text_color=»#7CDA24″ cal_days_font=»Raleway||||||||» width=»100%» global_colors_info=»{}»][/decm_divi_event_calendar]
col•legi santa teresa de jesús

Titularitat

La titularitat és de les germanes Carmelites Missioneres fundades per la figura del Pare Francesc Palau.
La persona que representa la Titularitat a l’escola és l’Engràcia Margarit, directora de l’escola.

La Fundació Cultural Esvedrà és una entitat promoguda per les Carmelites Missioneres, que té com a objectiu potenciar la qualitat d’educació dels seus centres escolars a Catalunya. Legalment constituïda el 1997 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de la Fundació és el seu òrgan gestor.

És una entitat sense ànim de lucre, de tal manera que les aportacions realitzades a la Fundació Esvedrà per les famílies de l’escola es destinen a finançar la millora dels recursos educatius, del material i de les instal·lacions del col·legi.

Anualment, l’equip directiu de l’escola presenta uns projectes de les necessitats més prioritàries i sol·licita la col·laboració de les famílies del centre. Posteriorment s’informa dels projectes realitzats.

Les aportacions de les famílies es consideren indispensables, i són una expressió del compromís amb el projecte i l’estil de l’escola que van escollir per als seus fills.

Les donacions de les famílies computen com a deduccions fiscals, certificació que confirma la legalitat i la transparència de la Fundació Esvedrà.

La Fundació Esvedrà va ser constituïda per potenciar la qualitat de les escoles de les Carmelites Missioneres.

A Catalunya hi ha dues escoles més de la nostra congregació.

Carmelitas Europa

AM+PA

col•legi santa teresa de jesús

Ideari

MISSIÓ

Educar l’alumnat per a que siguin capaços de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb sí mateix, amb els altres, amb l’entorn i amb Déu i es converteixin en persones involucrades en la transformació d’un món més just, humà, pacífic, sostenible i solidari.

VISIÓ DE L’APRENENTATGE

Els alumnes són els protagonistes de la nostra acció educativa i el nostre objectiu és oferir-los ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat, per tal d’aconseguir:

 •  Persones autònomes, responsables, competents, reflexives, tolerants, cooperadores, amb criteri propi i esperit crític, amb capacitat de treball i bon hàbits.
 • Persones que es puguin moure en el món de les noves tecnologies i sàpiguen fer-les servir com un mitjà de formació personal i de comunicació social. Que estiguin formades en actituds, adopció de criteris i valors davant els mitjans d’informació i de comunicació social.
 • Persones obertes a un món de dimensions cada vegada més àmplies, amb capacitat per aprendre tota la vida i competència per a comunicar-se en diferents llengües.
 • Persones que donin resposta a inquietuds religioses, properes a la realitat social, amb sensibilitat davant la resolució solidària de les dificultats de l’entorn i respectuosos amb la diferència.
 • Persones amb un bon desenvolupament de totes les seves capacitats, tant físiques com intel•lectuals, socials, transcendents.
 • Persones amb maduresa emocional, preparades per a enfrontar-se al món, amb habilitats socials ben desenvolupades, amb  autoestima, confiança en les seves pròpies possibilitats i ànim de superació, conscients del seu potencial i amb recursos i estratègies per viure la vida.
VISIÓ

Volem ser reconeguts com una escola que ofereix:

 • Formació integradora: Oferim una educació que desenvolupa els coneixements, capacitats, habilitats, emocions i actituds per tal d’afavorir el creixement de cada persona i l’apropament a l’excel•lència. Proporcionem un marc d’aprenentatges que faciliti la resposta a l’atenció de la diversitat.
 • Clima afavoridor de l’aprenentatge: La realització del nostre projecte educatiu parteix de la convergència d’accions entre tots/es els que formem la Comunitat Educativa. Oferim un clima acollidor, senzill, motivador i dialogant, on la interacció amb les famílies és fonamental. Mantenim una relació fluida entre famílies i professorat, fent una tasca conjunta i complementària. L’acció tutorial de qualitat és un element molt rellevant en el nostre centre.
 • Obertura social i inserció cultural: Afavorim el desenvolupament de la dimensió social. Donem una educació arrelada a la cultura del nostre temps i a les necessitats de l’entorn, oberta a la universalitat.
 • Ser per als altres: Promovem la recerca del sentit de la vida, oberts a l’esperança, mitjançant la formació i del projecte personal de vida com a element d’autorealització i esperonant el compromís personal i social de la comunitat en què viu l ‘alumne/a, en tots els àmbits: artístic, cultural i social.
 • Desenvolupament dels valors: El nostre centre assumeix i afavoreix la dimensió ètica i transcendent de la persona, ajudant l’alumnat a cultivar la capacitat de reflexió, d’interiorització i l’obertura als valors cristians. Eduquem per a la solidaritat, la convivència i la pau.
 • Acció Pastoral: Aquesta acció acompanya i anima tots els membres de la Comunitat Educativa vers els valors de l’Evangeli des d’una oferta respectuosa i lliure inserida en la pastoral de conjunt.
 • Metodologia oberta i flexible: Integrem els avenços pedagògics i tecnològics del món actual, en procés continu de formació.
VALORS

Som una comunitat educativa:

 • Oberta a l’aprenentatge continu i l’intercanvi d’experiències.
 • Que treballa en un clima de respecte i atenció personalitzada (buscant el màxim desenvolupament de les potencialitats de cada persona.)
 • Que col•labora amb les famílies, potenciant l’acció compartida família-escola, facilitant una educació coherent i eficaç.
 • Promovent la recerca del sentit de la vida mitjançant una educació ètica i transcendent.
 • Que valora la interioritat com a capacitat de reflexió per valorar i donar resposta a les diferents opcions de vida que es poden presentar.
 • Solidària, atenta a les necessitats dels altres i sent capaç d’oferir ajuda implicant-se personalment.
COL•LEGI SANta teresa de jesús

Com ens organitzem?

Participació

La realització del nostre projecte educatiu exigeix la convergència d’idees i conviccions de tots/es els que formem la Comunitat Educativa.

Escola – família

Mantenim una relació fluida entre famílies i professorat, una tasca conjunta i complementària.

Acció Pastoral

Aquesta acció acompanya i anima tots els menbres de la Comunitat Educativa vers els valors de l’Evangeli des d’una oferta respectuosa i lliure inserida en la pastoral de conjunt.

Metodologia oberta i flexible

Integrem els avenços pedagògics i tecnològics del món actual, en procés continu de formació.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On estem?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

10 + 3 =