pla estratègic digital

Avaluació i millora

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital, al final de cada curs es reuneix la comissió digital i valora l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.
Cada responsable fa una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, i exposa les propostes de millora.
A partir d’aquí, la comissió modifica l’ECD pel que queda de temps d’implementació, si s’escau.
Per fer la valoració dels criteris d’assoliment, s’utilitza el full enllaçat.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

4 + 5 =