infantil

Ambients

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. L’organització es fa amb grups heterogenis en quant a l’edat, nivells d’aprenentatges, interessos i necessitats especials, afavorint la interacció, cooperació i col·laboració on es donen relacions d’ajuda mútua. Disminueix la ràtio, fet que permet fer una atenció més individualitzada. Els nostres ambients es realitzen els dilluns a la tarda i els del curs 2022-2023 son:

  • Artists (ambient en anglès). Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals essencials: dibuix, pintura, collage, modelatge i estampació.
  • Actors i actrius. Aquest ambient té com a principal objectiu projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i representar-les a través del joc representatiu i simbòlic.
  • Architects (ambient en anglès). En aquest ambient els nens i les nenes han de comparar, ordenar i classificar diversos objectes i materials, establint relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions.
  • Científics. L’alumnat ha d’explorar, observar i identificar diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes. Alhora, han d’observar i reconèixer semblances i diferències en organismes, objectes i materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.
  • Astrònoms. Aquest ambient tracta d’explorar, observar i identificar diferents elements relacionats amb les estrelles, l’univers, el cel, i elaborar hipòtesis mitjançant el diferent material proposat, amb actitud de curiositat i respecte.
COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

3 + 3 =